Услуги
Категории Затвори
loader
уроци
Подкатегории Затвори
loader
linkedin tweet сподели тази страница:

комуникация

комуникация video

НЛП България е единствената НЛП организация в България, предлагаща най-високо ниво сертификационни курсове и програми на Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ, на бащата на НЛП – д-р Ричард Бандлър

дата на публикуване: 06 Jun 2022     дата на изтичане: 06 Jun 2023

лидерство

лидерство video

НЛП България е единствената НЛП организация в България, предлагаща най-високо ниво сертификационни курсове и програми на Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ, на бащата на НЛП – д-р Ричард Бандлър

дата на публикуване: 06 Jun 2022     дата на изтичане: 06 Jun 2023

обучения

обучения video

НЛП България е единствената НЛП организация в България, предлагаща най-високо ниво сертификационни курсове и програми на Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ, на бащата на НЛП – д-р Ричард Бандлър

дата на публикуване: 06 Jun 2022     дата на изтичане: 06 Jun 2023

обучение по продажби

обучение по продажби video

НЛП България е единствената НЛП организация в България, предлагаща най-високо ниво сертификационни курсове и програми на Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ, на бащата на НЛП – д-р Ричард Бандлър

дата на публикуване: 06 Jun 2022     дата на изтичане: 06 Jun 2023

мениджмънт

мениджмънт video

НЛП България е единствената НЛП организация в България, предлагаща най-високо ниво сертификационни курсове и програми на Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ, на бащата на НЛП – д-р Ричард Бандлър

дата на публикуване: 06 Jun 2022     дата на изтичане: 06 Jun 2023

мениджмънт

мениджмънт video

НЛП България е единствената НЛП организация в България, предлагаща най-високо ниво сертификационни курсове и програми на Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ, на бащата на НЛП – д-р Ричард Бандлър

дата на публикуване: 02 Jun 2022     дата на изтичане: 02 Jun 2023

тийм билдинг

тийм билдинг video

НЛП България е единствената НЛП организация в България, предлагаща най-високо ниво сертификационни курсове и програми на Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ, на бащата на НЛП – д-р Ричард Бандлър

дата на публикуване: 02 Jun 2022     дата на изтичане: 02 Jun 2023

управление на екипи

управление на екипи video

НЛП България е единствената НЛП организация в България, предлагаща най-високо ниво сертификационни курсове и програми на Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ, на бащата на НЛП – д-р Ричард Бандлър

дата на публикуване: 02 Jun 2022     дата на изтичане: 02 Jun 2023

емоционална интелигентност

емоционална интелигентност video

НЛП България е единствената НЛП организация в България, предлагаща най-високо ниво сертификационни курсове и програми на Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ, на бащата на НЛП – д-р Ричард Бандлър

дата на публикуване: 02 Jun 2022     дата на изтичане: 02 Jun 2023

управление на времето

управление на времето video

НЛП България е единствената НЛП организация в България, предлагаща най-високо ниво сертификационни курсове и програми на Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ, на бащата на НЛП – д-р Ричард Бандлър

дата на публикуване: 02 Jun 2022     дата на изтичане: 02 Jun 2023

1   2  3  4