Услуги
Категории Затвори
loader

Прегледайте също тези обяви:

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение...

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение... Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение...

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостов...

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ...

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение   ... КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение   ...

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от р...