Прегледайте също тези обяви:

купувам

купувам купувам

Купувам малка червенобуза костенурка.

купувам

купувам купувам

Купувам малко декоративно бяло зайче с червени очички на около 20 дена.