Услуги
Категории Затвори
loader
правни услуги
Подкатегории Затвори
loader
linkedin tweet сподели тази страница:

Тази група е празна!

Подобни обяви

Безплатна правна помощ

Безплатна правна помощ Безплатна правна помощ

Правозащитна организация поема разноските за правна защита на материално затруднени лица по спорове с администрацията – обжалване пред съда на административни актове - заповеди, наредби, наказателни постановления и други. Оказва правна помощ в цялата страна, само с най-добрите адвокати. ...