Услуги
Категории Затвори
loader
linkedin tweet сподели тази страница:

Тази група е празна!

Подобни обяви

Психолог в Пловдив йога

Психолог в Пловдив йога Психолог в Пловдив йога

Психологическата помощ е диалог между клиент и консултант; тя е клиентоцентрирана.Още малкоСъздаване на себеуважение и поставяне на цели, водещи до положителни поведенчески промени.Провокиране инициативността на клиентаИзясняване и обективно представяне на проблема, в търсене на промяна, водеща до себеизрастване....