Услуги
Категории Затвори
loader
linkedin google+ tweet сподели тази страница:

Фиксиране на покачващи се или спадащи лихва за банки и лизингови дружества...

Фиксиране на покачващи се или спадащи лихва за банки и лизингови дружества... video

Ефективно запазване на печалбите и защита на банки и лизингови дружества от покачващи се или падащи лихвиТелефони за връзка: 052/605 036 и 0877 232 464

дата на публикуване: 22 Aug 2017     дата на изтичане: 22 Aug 2018

Фиксиране на покачващи се или спадащи лихва за банки и лизингови дружества...

Фиксиране на покачващи се или спадащи лихва за банки и лизингови дружества... video

Ефективно запазване на печалбите и защита на банки и лизингови дружества от покачващи се или падащи лихви

дата на публикуване: 10 Aug 2017     дата на изтичане: 10 Aug 2018

Консултации за индивидуални и корпоративни инвеститори...

 Консултации за индивидуални и корпоративни инвеститори... video

Валути и валутни пазари, акции, фючърси (стоки), облигации, опции, фондови и стокови борси по света, Българска Фондова Борса, недвижими имоти, насоки в бизнеса, насоки в икономическата, политическата конюнктура. Съвети за и при инвестиране, промени в цените, как да се възползвате от тях или как да им противодействате. ...

дата на публикуване: 04 Aug 2017     дата на изтичане: 04 Aug 2018

Инвестиционни консултации

Инвестиционни консултации video

• Консултации за индивидуални и корпоративни инвеститори • Инвестиции в продукти заместващи банковия депозит и с нисък риск • Застраховане срещу неблагоприятни движения на цени и валути• Защита на компании при кризи и икономически рецесии • Консултации за притежатели на ипотеки • Защита против спад в цените на имотите• Фиксиране на покачващи се лихви по кредити и спадащи лихви по депозити • Фиксиране на покачващи се или спадащи лихва за банки и лизингови дружества • Електричество, цени, пазар, анализ и прогнози ...

дата на публикуване: 30 Jul 2017     дата на изтичане: 30 Jul 2018

1