книги
Подкатегории Затвори
loader
linkedin tweet сподели тази страница:

Тази група е празна!

Подобни обяви

математика

математика математика

1. «Примери и задачи по теория на вероятностите » – Ст. Хр. Йоакимов. Цена 8 лв.2. « Вероятность, процессы, статистика. Задачи с решениями » - Г. П. Климов, А. Д. Кузьмин. Цена 10 лв. 3. « Математическая статиститка « - В. М. Иванова, В. Н. Калинина, Л. А. Нешумова, И. О. Решетникова. Цена 10 лв. 4. « Геометрические вероятности « - М. Кендалл...