книги
Подкатегории Затвори
loader
linkedin tweet сподели тази страница:

математика

математика video

1. «Примери и задачи по теория на вероятностите » – Ст. Хр. Йоакимов. Цена 8 лв.2. « Вероятность, процессы, статистика. Задачи с решениями » - Г. П. Климов, А. Д. Кузьмин. Цена 10 лв. 3. « Математическая статиститка « - В. М. Иванова, В. Н. Калинина, Л. А. Нешумова, И. О. Решетникова. Цена 10 лв. 4. « Геометрические вероятности « - М. Кендалл, П. Моран. Цена 8 лв. 5. « Курс теории случайных процессов « - А. Д. Вентцель. Цена 10 лв.6. « Комбинаторен анализ и вероятности « - Л. Мутафчиев. Цена 8 лв.7. « Состоятельные оценки параметров...

дата на публикуване: 30 Jan 2019     дата на изтичане: 30 Jan 2020

1