Услуги
Категории Затвори
loader
уроци
Подкатегории Затвори
loader
linkedin google+ tweet сподели тази страница:

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи...

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи... video

Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено плащане.Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :-общ английски – New Headway – всички нива-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива- бизнес английски – Market leader – всички нива-под...

дата на публикуване: 21 Feb 2018     дата на изтичане: 21 Feb 2019

Бизнес английски - ПЪРВО ниво

Бизнес английски - ПЪРВО ниво video

Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader – Elementary .Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника . Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.За повече информация : тел. 0878 467 429Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1e-mail: abilityschool@gmail.comhttp://w...

дата на публикуване: 21 Feb 2018     дата на изтичане: 21 Feb 2019

Български език за чужденци

Български език за чужденци video

Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :- английски-френски-немски- руски ,Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите български във вашите ежедневни контакти .В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за...

дата на публикуване: 21 Feb 2018     дата на изтичане: 21 Feb 2019

Стартирай сега Курс по Английски език І-V ниво в Интер Алианс! ...

Стартирай сега Курс по Английски език І-V ниво в Интер Алианс! ... video

Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски език за начинаещи и напреднали от І – V ниво в 100 учебни часа/1 уч.ч 45 минути/ .Системата “New Headway” е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения. Използва се оригинален учебник и учебната тетрадка (с включени CD и DVD) ,както и допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика.Гарантираме висок стандарт в обучението и реални резултати! Ние сме езиков ц...

дата на публикуване: 13 Feb 2018     дата на изтичане: 13 Feb 2019

СТАРТИРА курс по Немски език в Интер Алианс Стара Загора!! ...

СТАРТИРА курс по Немски език в Интер Алианс Стара Загора!! ... video

Лицензираният Професионален Център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за начинаещи и напреднали от І – ІV ниво. Всяко ниво обхваща 100 учебни часа/1 уч.ч 45 минути/ .Работи се по системата “Themen aktuell”,която е съобразена с най-новите и съвременни изисквания на обучението по Немски език , по критериите и стандартите на новата Европейска езикова рамка. Тя е лесна,бързо усвояема,наблегнато е на граматика и на най-ефективната методика на усвояване на общуването на немски език.Използва се оригинален учебн...

дата на публикуване: 13 Feb 2018     дата на изтичане: 13 Feb 2019

Курсове по ФРЕНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс

 Курсове по ФРЕНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс video

Лицензираният Професионален Център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по Френски език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 85 yчебни часа/1 уч.ч 45 минути/.Високият стандарт в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.Работи се по системата CAMPUS – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото владеене на езика. Възпроизвежда...

дата на публикуване: 13 Feb 2018     дата на изтичане: 13 Feb 2019

Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК-Стартират сега в Интер Алианс ...

 Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК-Стартират сега в Интер Алианс ... video

Лицензираният Професионален Център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по Италиански език за начинаещи и напреднали от І – ІV ниво в 85 yчебни часа/1 уч.ч 45 минути/.Работи се по системата PROGETTO ITALIANO – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково обучение. Използва се оригинален учебник и учебна тетрадка, (с включени CD иDVD), както и допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата ...

дата на публикуване: 13 Feb 2018     дата на изтичане: 13 Feb 2019

Курсове по ИСПАНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс

Курсове по ИСПАНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс video

Лицензираният Професионален Център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по ИСПАНСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІV ниво в 85 yчебни часа/1 уч.ч 45 минути/.Използва се оригинален учебник и учебна тетрадка (с включeни CD и DVD), както и допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Работи се по системата ESPANOL LENGUA VIVA – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чу...

дата на публикуване: 13 Feb 2018     дата на изтичане: 13 Feb 2019

Курсове по ГРЪЦКИ ЕЗИК в Интер Алианс . Качествeно обучение на достъпни цени! ...

Курсове по ГРЪЦКИ ЕЗИК в Интер Алианс . Качествeно обучение на достъпни цени! ... video

Лицензираният Професионален Център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по ГРЪЦКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІV ниво в 85 yчебни часа/1 уч.ч е 45 минути/. Искаш ли да говориш езика на Омир? Искаш ли да се потопиш в древността...ИНТЕР АЛИАНС е правилния избор!.Използва се оригинален учебник и учебна тетрадка, аудио записи(CD иDVD), както и допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор Ви...

дата на публикуване: 13 Feb 2018     дата на изтичане: 13 Feb 2019

Курсове по ТУРСКИ ЕЗИК в Интер Алианс!

 Курсове по ТУРСКИ ЕЗИК в Интер Алианс! video

Лицензираният Професионален Център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по ТУРСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 85 yчебни часа/1 уч.ч 45 минути/. Високият стандарт в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.Работи се по оригинална турски система – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото владеене на езика. Възп...

дата на публикуване: 13 Feb 2018     дата на изтичане: 13 Feb 2019

1   2  3  4  5  6  7  ...