Услуги
Категории Затвори
loader
linkedin google+ tweet сподели тази страница:

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ...

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ... video

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завъ...

дата на публикуване: 28 Nov 2017     дата на изтичане: 28 Nov 2018

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение video

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО”Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна / форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по ...

дата на публикуване: 21 Nov 2017     дата на изтичане: 21 Nov 2018

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА ...

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА ... video

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия “СТРОИТЕЛ”Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване з...

дата на публикуване: 23 Oct 2017     дата на изтичане: 23 Oct 2018

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ...

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ... video

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завърш...

дата на публикуване: 12 Oct 2017     дата на изтичане: 12 Oct 2018

Недвижими имоти в България и Гърция от Инвестиционно строителна борса...

Недвижими имоти в България и Гърция от Инвестиционно строителна борса... video

Инвестиционно строителна борса (ICB) е водещa агенция, специализирана в продажбата и отдаването под наем на недвижими имоти в България и Гърция. Разполага с богата и подробна база от данни с имоти на територията на цялата страна.http://www.icbproperties.com

дата на публикуване: 19 Mar 2017     дата на изтичане: 19 Mar 2018

1