Работа
Категории Затвори
loader
linkedin google+ tweet сподели тази страница:

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ...

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ... video

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията - Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате ...

дата на публикуване: 10 May 2017     дата на изтичане: 10 May 2018

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ video

Направете основен преговор на изпитните задачи по химия и изпитните теми по биология. Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи по химия и на последователността при тяхното изписване, както и последен преговор по биология преди редовните изпити.Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по химия.Продължителност: 05 – 15.06.2017 г. (10 дни, всеки ден)...

дата на публикуване: 12 Apr 2017     дата на изтичане: 12 Apr 2018

English teachers in China

English teachers in China video

In cooperation with a client is actively recruiting English speakers who have willingness to teach. We have available positions in after school English program with facilities and kindergartens in 15 cities in China. Responsibilities include, but are not limited to the following:-Prepare lessons well prior to teaching; -Conduct English lessons according to the textbook;-Assessment of the work of students; -Take an active part in students extra- curriculum activities; -Assist the English activities arranged by the school, like E...

дата на публикуване: 24 Jan 2017     дата на изтичане: 24 Jan 2018

1