Услуги
Категории Затвори
loader
уроци
Подкатегории Затвори
loader

Прегледайте също тези обяви:

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи...

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи... Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи...

Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено плащане. Ние предлагаме рабо...

Бизнес английски - ПЪРВО ниво

Бизнес английски - ПЪРВО ниво Бизнес английски - ПЪРВО ниво

Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи . Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader – Elementary . Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника . Предлагаме квалифицирани...